Despre

Pagina publicatiibaptiste.ro este un spațiu virtual unde se vor strânge publicatii baptiste în special vechi: Farul Mântuirii, Farul Creștin, Îndrumătorul baptist ș.a.

Această pagină a fost inițiată și este întreținută de Alexandru Terlea, BCB „Betleem” din Hațeg.

Scopul acestei pagini este să faciliteze accesul la anumite publicații baptiste mai mult sau mai puțin vechi, în vederea demersului de cercetare istorică și pentru edificarea personală a cititorului; clarificarea perspectivei asupra identității baptiste din România și oferirea unor bune exemple de viețuire creștină generațiilor care ne urmează.

Informațiile oferite pe această pagină sunt gratuite. Citarea se va face corespunzător. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului acestei pagini și, respectiv, persoanelor menționate în documente. Cei care găsesc ca fiind folositoare aceste resurse pot să doneze în vederea acoperirii cheltuielilor necesare acestui demers (dar nu se solicită acest lucru).

Fiecare resursă încărcată pe această pagină face parte dintr-o anumită colecție (fond familial sau alt tip de colecție arhivistică), fiind menționată ca atare. Să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate persoanele care au pus la dispoziție documente pentru realizarea prezentului demers. În acest sens, citarea documentelor se va face corespunzător.

Oricine dorește să-și creeze un cont de utilizator pe acestă pagină acceptă prin aceasta ca datele sale personale introduse să fie prelucrate exclusiv în scopul accesului pe această pagină și în vederea comunicării cu autorul acestei pagini. Pentru a obține un cont, vă rog să trimiteți un mesaj e-mail la adresa specificată pe pagina principală.

Demersului descris mai sus s-au alăturat colecționarii și cercetătorii istorici, păstorii Vasile BEL și Daniel STOICA. Astfel, prin demersurile și prin eforturile realizate și de către aceștia au fost scanate și prelucrate aproape toate revistele și cărțile baptiste din perioada interbelică, revista cultului din perioada comunistă, precum și alte materiale.

Având în vedere volumul mare de lucru implicat și faptul că nu ne ocupăm doar de acest demers, ritmul de publicare al colecțiilor este mai lent. Conform estimării noastre, avem scanate publicațiile baptiste până în anul 1990 în proporție de 90% și urmează să fie publicate aici. Fac excepție cărțile publicate mai târziu și pentru care nu avem dreptul legal de publicare din partea autorilor acestora.

Pe acest sit se mai publică și articole scrise de cercetători baptiști care solicită aceasta.